1. เช็คสั่งจ่ายในนาม : บริษัท วิสเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

2. โอนเงินจ่ายในนาม : บริษัท วิสเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบัญชี : บริษัท วิสเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
สาขา : เซียร์ รังสิต
เลขที่บัญชี : 418-2-84067-5
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หลังจากชำระเงินมาแล้วกรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อจะได้ตรวจสอบแล้วจะเร่งดำเนินการให้ในทันที