เราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Wisnetworks Technologies แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เรามีนโยบายที่ผลักดันความสำเร็จให้กับลูกค้าดังนี้
  • นำเสนอความสามารถ และทดสอบสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่สร้าง หรือได้ Project มา
  • ปกป้องสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่สร้าง หรือได้ Project มา
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า